Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία της PQH

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία της PQH

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., με αντικείμενο 3 κτίρια γραφείων και 1 κτίριο μικτής χρήσης στην Αττική. Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές από 6 ενδιαφερόμενες εταιρείες κατά την διάρκεια παράλληλης δημοπρασίας που διήρκησε συνολικά 45 λεπτά. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκε συνολικό ποσό €€28.710.000 έναντι ελάχιστου τιμήματος €28.000.000. Τα ακίνητα αυτά είναι τα πρώτα […]