Για Επιχειρήσεις

Η PQH με σεβασμό στο συμφέρον των πιστωτών των εκκαθαρίσεων και προσήλωση στο ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, προσφέρει δυνατότητες δυναμικών λύσεων σε επιχειρήσεις/οφειλέτες που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της οικονομίας, με σκοπό τη βέλτιστη λύση εξόφλησης ή ρύθμισης της οφειλής.

Κριτήρια αποτελούν:

  • Ο βαθμός συνεργασιμότητας του οφειλέτη, και
  • η αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής

Ενδεικτικά η PQH δύναται να προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με δυνατότητα διαγραφής μέρους των εξωλογιστικών τόκων
  • Ρύθμιση της οφειλής με μέγιστο ορίζοντα αποπληρωμής 10 ετών, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις

Με προσήλωση στον στόχο της για στενή συνεργασία με τους οφειλέτες προς την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, η PQH σας καλεί να επικοινωνήσετε με την εξειδικευμένη ομάδα της ώστε να διερευνηθούν διεξοδικά οι καταλληλότερες εναλλακτικές για εσάς.

Compare listings

Compare