Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με πωλήσεις και ρυθμίσεις

Πωλήσεις Χαρτοφυλακίων

Τι είναι η πώληση χαρτοφυλακίου;
Η PQH πουλάει μόνο μη εξυπηρετούμενα ή προβληματικά στοιχεία ενεργητικού;
Η PQH εγγυάται την απόδοση των χαρτοφυλακίων που προσφέρονται για πώληση;
Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να συμμετάσχει κανείς στις διαδικασίες πώλησης χαρτοφυλακίων της PQH;

Πωλήσεις Ακινήτων

Σε ποιόν ανήκουν τα ακίνητα που πουλάει η PQH;
Πώς μπορώ να εκδηλώσω ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτου που δεν βγαίνει σε πλειστηριασμό;
Είναι προς πώληση τα ακίνητα που δεν έχουν τιμή;
Υπάρχουν και άλλα ακίνητα στη διάθεση της PQH που θα προωθηθούν για πώληση; Κάθε πότε ανανεώνεται η λίστα;
Είμαι με μεσίτης και με ενδιαφέρει να επισκεφθώ κάποια ακίνητα ή/και να συνεργαστώ με την PQH για την προώθησή τους σε υποψήφιους πελάτες. Με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω;
Με ποια διαδικασία εκποιούνται τα ακίνητα που διαχειρίζεται η PQH;
Πώς μπορώ να εκδηλώσω ενδιαφέρον και ποια είναι η διαδικασία για την αγορά κινητού εξοπλισμού;

Ρυθμίσεις για Ιδιώτες

Γιατί πρέπει να διευθετήσω την οφειλή μου;
Δεν έχω πληρώσει τις οφειλές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί η PQH να προτείνει λύσεις;
Μου ζητούν την προσημείωση της ακίνητης περιουσίας, ως εξασφάλιση, προκειμένου να ρυθμίσω την οφειλή μου. Με συμφέρει;
Σε περίπτωση που έχω περισσότερα από ένα καταναλωτικά/ ανοικτά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, μπορώ να τα συγκεντρώσω σε έναν λογαριασμό;
Η ρύθμιση μπορεί να καλύψει όλες τις πιστωτικές κάρτες και τα καταναλωτικά μου δάνεια, ακόμα και αυτά που έχουν εξασφάλιση;
Έχω καταναλωτικό δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, το οποίο παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις. Πώς μπορώ να το ρυθμίσω;
Προτεινόμενες λύσεις διευθέτησης οφειλών
Ποια είναι τα οφέλη ρύθμισης;
Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ρυθμίσεων:

Ρυθμίσεις για Επιχειρήσεις

Γιατί πρέπει ένας επιχειρηματίας να διευθετήσει την οφειλή της επιχείρησής του;
Η επιχείρηση δεν έχει αποπληρώσει τις οφειλές προς την Εκκαθάριση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί η PQH να προτείνει λύσεις;
Είμαι εγγυητής σε δάνειο εταιρείας η οποία δεν δραστηριοποιείται πλέον και ευθύνομαι για την οφειλή αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Μπορεί η PQH να προτείνει λύσεις;

Compare listings

Compare