Πωλήσεις

Αναλυτικά οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η PQH σε ενδιαφερόμενους αγοραστές χαρτοφυλακίων, ακινήτων και λοιπών συλλεκτικών και άλλων αντικειμένων

Χαρτοφυλάκια

πληροφορίες για τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων που προωθεί η PQH

Ακίνητα

πλήρης λίστα και μηχανή αναζήτησης διαθέσιμων ακινήτων σε όλη την Ελλάδα

Κινητός Εξοπλισμός

πλήρης λίστα διαθέσιμου κινητού εξοπλισμού και συλλεκτικών αντικειμένων