Πωλήσεις

Αναλυτικά οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η PQH σε ενδιαφερόμενους αγοραστές χαρτοφυλακίων, ακινήτων και λοιπών συλλεκτικών και άλλων αντικειμένων

Χαρτοφυλάκια

πληροφορίες για τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων που προωθεί η PQH

Ακίνητα

πλήρης λίστα και μηχανή αναζήτησης διαθέσιμων ακινήτων σε όλη την Ελλάδα

Κινητός Εξοπλισμός

πλήρης λίστα διαθέσιμου κινητού εξοπλισμού και συλλεκτικών αντικειμένων

Σε Πλειστηριασμό

πληροφορίες για τις ακίνητα σε πλειστηριασμό που προωθεί η PQH

Compare listings

Compare