#ΜΕΝΟΥΜΕ_ΑΣΦΑΛΕΙΣ

HPQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (“PQH”), Ειδικός Εκκαθαριστής για όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα, με υπευθυνότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις και έχει λάβει προληπτικά μέτρα από τον Μάρτιο 2020 για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των τρίτων συναλλασσόμενων με αυτήν, εφαρμόζει το μέτρο της εξ αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

 

Οι τρόποι επικοινωνίας με την PQH παραμένουν οι ίδιοι. 

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

#ΜΕΝΟΥΜΕ_ΑΣΦΑΛΕΙΣ

HPQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (“PQH”), Ειδικός Εκκαθαριστής για όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα, με υπευθυνότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις και έχει ήδη λάβει προληπτικά μέτρα από τo Μάρτιο 2020 για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των τρίτων συναλλασσόμενων με αυτήν, εφαρμόζει το μέτρο της εξ αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. 

 

Οι τρόποι επικοινωνίας με την PQH παραμένουν οι ίδιοι.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ PQH

Ως o Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής 20 ιδρυμάτων υπό ειδική εκκαθάριση, ηPQH εκτελεί με διαφανείς διαδικασίες και πολιτικές όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, με στόχο την ανάκτηση της υψηλότερης δυνατής αξίας ρευστοποίησης.

 

Μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών βρίσκεται στο πλευρό των οφειλετών – ιδιωτών ή επιχειρήσεων – ώστε να προωθούνται κατάλληλες λύσεις προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Compare listings

Compare