ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ PQH

Ως o Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής 20 ιδρυμάτων υπό ειδική εκκαθάριση, ηPQH εκτελεί με διαφανείς διαδικασίες και πολιτικές όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, με στόχο την ανάκτηση της υψηλότερης δυνατής αξίας ρευστοποίησης.

 

Μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών βρίσκεται στο πλευρό των οφειλετών – ιδιωτών ή επιχειρήσεων – ώστε να προωθούνται κατάλληλες λύσεις προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Compare listings

Compare