Ιδιώτες

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας και με σεβασμό στις πολλαπλές υποχρεώσεις που βαραίνουν σήμερα τους πολίτες, η PQH έχει δημιουργήσει εναλλακτικές λύσεις διευθέτησης οφειλών ιδιωτών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής
  • Μείωση επιτοκίου ρύθμισης
  • Περίοδο χάριτος με πληρωμή μόνο τόκων
  • Περίοδο μειωμένων ισόποσων ή/και ανισόποσων δόσεων
  • Μεταφορά κεφαλαίου στη λήξη (balloon)
  • Άτυπους διακανονισμούς
  • Υπό όρους διαγραφή εξωλογιστικών τόκων

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την υποστήριξη οφειλετών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως άνεργοι ή άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, η PQH δύναται να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις.

Το σημαντικό για την PQH είναι, σε συνεργασία με τον εκάστοτε οφειλέτη, να διερευνηθούν από κοινού οι δυνατότητες αποπληρωμής αλλά και η επιθυμία ανταπόκρισης, σε ένα εξατομικευμένο πλαίσιο, ώστε τελικά να ενεργοποιηθεί η καταλληλότερη λύση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί το πιο σωστό πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών σας.

Compare listings

Compare