Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης για Ζημιές Περιουσίας σε ακίνητα βεβαρημένα με υποθήκες/προσημειώσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης για Ζημιές Περιουσίας σε ακίνητα βεβαρημένα με υποθήκες/προσημειώσεις

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» (εφεξής PQH), πρόκειται να προβεί σε ανάθεση Έργου που αφορά στη παροχή υπηρεσιών ασφάλισης για ζημίες περιουσίας σε ενυπόθηκα ακίνητα των Ιδρυμάτων υπό Ειδική Εκκαθάριση του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή PQH Α.Ε.

Η προσφορά που θα κατατεθεί πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω, στο Κεφάλαιο 3, και θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 17 Απριλίου 2019 στις 15:00 μ.μ..

Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στο Procurement@pqh.gr ενώ η πρωτότυπη προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στη διεύθυνση:

PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.
Γραβιάς 3 & Γρανικού
Τ.Κ. 15125 Μαρούσι, Ελλάδα

Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Related posts

[ΠΑΡΑΤΑΣΗ] Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

Πρόσκληση Υποβολής για την Παροχή Υπηρεσιών Εξεύρεσης Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Provision of specialized professional indemnity insurance services

PQH Single Special Liquidation S.A. (hereinafter “PQH”) is Requesting a Proposal (hereinafter...

Continue reading