Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη λειτουργική υποστήριξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 4354/2015

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη λειτουργική υποστήριξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 4354/2015

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» (εφεξής PQH), πρόκειται να προβεί σε ανάθεση Έργου που αφορά στη λειτουργική υποστήριξη του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν.4354/2105 για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, για 13 εκ των 17 Υπό Ειδική Εκκαθάριση Ιδρυμάτων.

Η προσφορά που θα κατατεθεί πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω, στο Κεφάλαιο 2, και θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2019 στις 17:00 μ.μ. Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στο Procurement@pqh.gr ενώ η πρωτότυπη προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στη διεύθυνση:

PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.
Γραβιάς 3 & Γρανικού
Τ.Κ. 15125 Μαρούσι, Ελλάδα

Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη της PQH Α.Ε. 

Διευκρινίσεις 13.02.2019

Συμπλήρωση διευκρινίσεων 14.02.2019

Related posts

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εύρεσης Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωρινής Απασχόλησης των Υπό Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων που διαχειρίζεται η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση

Στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, η PQH, ενεργούσα ως...

Continue reading

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παροχή συμβολαιογραφικών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, η PQH, ενεργούσα ως...

Continue reading

Request for Proposal: Provision of specialized professional indemnity insurance services (Ref.: 2019/03)

PQH Single Special Liquidation S.A. (hereinafter “PQH”) is Requesting a Proposal (hereinafter...

Continue reading