Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εύρεσης Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωρινής Απασχόλησης των Υπό Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων που διαχειρίζεται η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εύρεσης Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωρινής Απασχόλησης των Υπό Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων που διαχειρίζεται η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση

Στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, η PQH, ενεργούσα ως Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής, δύναται να συνάπτει συμβάσεις εργασίας προσωρινής απασχόλησης με γραφεία ή εταιρείες εύρεσης εργασίας, για την υλοποίηση του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης.

Σκοπός της παρούσης είναι η συστηματική υποστήριξη της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού προσωρινής απασχόλησης των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της PQH.

Η Πρόταση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση της PQH για τη σύναψη σύμβασης με οποιοδήποτε από τους Υποψηφίους παρά μια διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων συνεργατών.

Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Related posts

[ΠΑΡΑΤΑΣΗ] Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

Πρόσκληση Υποβολής για την Παροχή Υπηρεσιών Εξεύρεσης Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Provision of specialized professional indemnity insurance services

PQH Single Special Liquidation S.A. (hereinafter “PQH”) is Requesting a Proposal (hereinafter...

Continue reading