Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εύρεσης Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωρινής Απασχόλησης των Υπό Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων που διαχειρίζεται η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εύρεσης Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωρινής Απασχόλησης των Υπό Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων που διαχειρίζεται η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση

Στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, η PQH, ενεργούσα ως Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής, δύναται να συνάπτει συμβάσεις εργασίας προσωρινής απασχόλησης με γραφεία ή εταιρείες εύρεσης εργασίας, για την υλοποίηση του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης.

Σκοπός της παρούσης είναι η συστηματική υποστήριξη της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού προσωρινής απασχόλησης των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της PQH.

Η Πρόταση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση της PQH για τη σύναψη σύμβασης με οποιοδήποτε από τους Υποψηφίους παρά μια διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων συνεργατών.

Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Related posts

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Provision of specialized professional indemnity insurance services

PQH Single Special Liquidation S.A. (hereinafter “PQH”) is Requesting a Proposal (hereinafter...

Continue reading

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παροχή συμβολαιογραφικών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, η PQH, ενεργούσα ως...

Continue reading

Request for Proposal: Provision of specialized professional indemnity insurance services (Ref.: 2019/03)

PQH Single Special Liquidation S.A. (hereinafter “PQH”) is Requesting a Proposal (hereinafter...

Continue reading