Θέση Στάθμευσης Υ-1, Θέση “ΑΛΩΝΑΚΙ”, Μενίδι Αμφιλοχίας

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Υ1 ΕΜΒ. 25,23 Τ.Μ. Τιμή πρώτης προσφοράς: 5000 € Ημερομηνία διεξαγωγής πλειστηριασμού: 16/6/2022 Εκκαθαριζόμενο Ίδρυμα: Πανελλήνια Τράπεζα ΑΕ Εκτίμηση Επιπλέον ακίνητα στον ίδιο πλειστηριασμό: Διαμέρισμα Β-6,Θέση “ΑΛΩΝΑΚΙ”, Μενίδι Αμφιλοχίας Διαμέρισμα Β-6,Θέση “ΑΛΩΝΑΚΙ”, Μενίδι Αμφιλοχίας Διαμέρισμα Β-5, Θέση “ΑΛΩΝΑΚΙ”, Μενίδι Αμφιλοχίας Περισσότερες Πληροφορίες: REO@pqh.gr