Αγροτεμάχιο Χωριστής Δράμας

41.119233, 24.205733
Σε Προετοιμασία Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.ΠΕ

Αγροτεμάχιο Χωριστής Δράμας

41.119233, 24.205733

Περιγραφή

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα: Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.ΠΕ Υπό Ειδική Εκκαθάριση

Αγροτεμάχιο επιφάνειας  τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων και πενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (3.764,59 τ.μ.), που βρίσκεται στην θέση «Μπότουκας» του αγροκτήματος Χωριστής, Δ.Κ. Χωριστής Δήμου Δράμας, το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα του υπ’ αριθμόν χίλια οκτακόσια πενήντα οκτώ (1858) μείζονος αγρού.

Συντεταγμένες Ακινήτου:

41.119233, 24.205733

Τίτλοι / Πιστοποιητικά:

1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
2. Έκθεση Νομικού Ελέγχου
3. Τοπογραφικό

Περισσότερες Πληροφορίες:
REO@pqh.gr

Τοποθεσία

Open on Google Maps
  • Πόλη Δράμα
  • Περιφέρεια Δράμα

Παρόμοια Ακίνητα

Περισσότερες Πληροφορίες

  • Κατηγορία: Αγροτεμάχια
  • Κατάσταση: Σε Προετοιμασία

Compare listings

Compare
M Mantalia
  • M Mantalia