Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών & ενεργειών σχετικά με την ενημέρωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών & ενεργειών σχετικά με την ενημέρωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, η PQH, ενεργούσα ως Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής και εκπρόσωπος των ανωτέρω Ιδρυμάτων, δύναται να συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες, εν προκειμένω με δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες ή εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις (βάσει του N.3758/2009), για την υλοποίηση του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης.

Σκοπός της παρούσας είναι η δημιουργία μιας λίστας προτιμώμενων εταιρειών εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις (βάσει του N.3758/2009) ή Δικηγορικών Γραφείων, για την παροχή υπηρεσιών εξώδικων ενεργειών προκειμένου να ενημερωθούν οι οφειλέτες για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Η εργασία των ως άνω εταιρειών / γραφείων θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι δανειστών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών.

Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην διαδικασία, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν τις προτάσεις τους πλήρεις και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην Πρόσκληση προϋποθέσεις έως και τις 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 μμ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: procurement@pqh.gr, και σε φυσική μορφή, στην διεύθυνση Γραβιάς 3 και Γρανικού, Μαρούσι, υπόψη κας Νάντυς Μπεχράκη.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτώς το σχετικό αίτημα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: procurement@pqh.gr.

Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Διευκρινίσεις 21-03-2019

Related posts

[ΠΑΡΑΤΑΣΗ] Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

Πρόσκληση Υποβολής για την Παροχή Υπηρεσιών Εξεύρεσης Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Provision of specialized professional indemnity insurance services

PQH Single Special Liquidation S.A. (hereinafter “PQH”) is Requesting a Proposal (hereinafter...

Continue reading