Ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Aeolus στην Intrum

Ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Aeolus στην Intrum

Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (“PQH”), Ειδικός Εκκαθαριστής για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα, σε συνέχεια της από 19.12.2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Aeolus στην Intrum Hellas DAC. Το χαρτοφυλάκιο Aeolus, συνολικής απαίτησης €2,4 δισ. αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο κ. Ξάνθος Βράχας, Διευθύνων Σύμβουλος της PQH σχολίασε σχετικά: «Η πώληση του χαρτοφυλακίου Aeolus αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την PQH και στέλνει ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης για το έργο που συντελούμε. Η επιτυχία αυτή είναι συνάρτηση επιμελούς σχεδιασμού, συνεπούς προετοιμασίας και αποτελεσματικής εκτέλεσης της συναλλαγής, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Κεφαλαιοποιούμε την επιτυχία της σημερινής ημέρας και συνεχίζουμε με προσήλωση την υλοποίηση των επόμενων στρατηγικών προτεραιοτήτων μας, με σεβασμό στο κανονιστικό πλαίσιο που έχει θεσμοθετήσει η Πολιτεία και η Τράπεζα της Ελλάδος».

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το δικηγορικό γραφείο PotamitisVekris ως νομικός σύμβουλος για την PQH.

Related posts

Πώληση του χαρτοφυλακίου Aeolus από την PQH στην Intrum Hellas DAC

Πώληση του χαρτοφυλακίου Aeolus από την PQH στην Intrum Hellas...

Continue reading

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων

Ο ειδικός εκκαθαριστής με την επωνυμία «ΡQΗ Ενιαία...

Continue reading

Ανακοίνωση κλήσης προς συζήτηση με πράξη ορισμού νέας δικασίμου επί της έκθεσης εισαγωγής αντιρρήσεων του ειδικού εκκαθαριστή της υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης τελούσης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική...

Continue reading