ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη λειτουργική υποστήριξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 4354/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη λειτουργική υποστήριξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 4354/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» (εφεξής PQH), πρόκειται να προβεί σε ανάθεση Έργου που αφορά στη λειτουργική υποστήριξη του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν.4354/2105 για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, για 13 εκ των 17 Υπό Ειδική Εκκαθάριση Ιδρυμάτων.

Η προσφορά που θα κατατεθεί πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω, στο Κεφάλαιο 2, και θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 05 Μαρτίου στις 15:00 μ.μ. Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στο Procurement@pqh.gr ενώ η πρωτότυπη προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στη διεύθυνση:

PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.
Γραβιάς 3 & Γρανικού
Τ.Κ. 15125 Μαρούσι, Ελλάδα

Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. 

Διευκρινίσεις

Related posts

[ΠΑΡΑΤΑΣΗ] Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

Πρόσκληση Υποβολής για την Παροχή Υπηρεσιών Εξεύρεσης Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» έχει...

Continue reading

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Provision of specialized professional indemnity insurance services

PQH Single Special Liquidation S.A. (hereinafter “PQH”) is Requesting a Proposal (hereinafter...

Continue reading