Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ»

Με γνώμονα τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της νόσου Covid-19 και συγκεκριμένα όσων έχουν υποστεί 20%, ή μεγαλύτερη, μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019, η PQH συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», που στόχο έχει την κρατική επιδότηση επιχειρηματικών δανείων.

Ειδικότερα, η επιδότηση μπορεί να φτάσει:

– για τα εξυπηρετούμενα δάνεια έως το 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες
– για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία:

– να μην απασχολεί προσωπικό,
– να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 57.000 ευρώ,
– να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό έως 40.000 ευρώ,
– να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ,
– να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ.

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ήτοι πολύ μικρή επιχείρηση ή ατομική επιχείρηση/ ελεύθερος επαγγελματίας, μικρή ή μεσαία επιχείρηση:

– να έχει έως 250 άτομα προσωπικό,
– να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ,
– να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
– να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ,
– να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικός πίνακας με τα κριτήρια επιλεξιμότητας πληττόμενων επιχειρήσεων.

Διαδικασία αίτησης

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν μέσα από τα παρακάτω 5 βήματα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της αίτησης:

1. Υποβολή της αίτησης (στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους [ΕΓΔΙΧ] του Υπουργείου Οικονομικών www.keyd.gov.gr ή στην ενιαία πύλη του Δημοσίου www.gov.gr)
2. Έλεγχος επιλεξιμότητας (με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω)
3. Έγκριση επιδότησης (ηλεκτρονική έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Επιδότησης από την ΕΓΔΙΧ και ενημέρωση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης μέσω email)
4. Συνεννόηση με τράπεζα ή διαχειριστή δανείων
5. Καταβολή της επιδότησης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2» (περισσότερες πληροφορίες εδώ)

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της PQH (213 088 7000).

Compare listings

Compare